Od tego wszystko się zaczęło...

Wspólne spotkania, wyjazdy, zloty i to co najważniejsze... połączyła nas pasja (lata 2011-2012).

Łączy nas jedna idea i pasja jazdy motocyklami.

Jako pasjonaci motocykli, których po latach jako grono przyjaciół, połączyły wspólne wyjazdy, uczestnictwo w zlotach i odwiedzanie ciekawych zakątków Polski, postanowiliśmy zorganizować się w grupę zapaleńców propagujących idee wspólnot motocyklowych.
To właśnie ta nieformalna grupa motocyklistów, pasjonatów stała się w latach 2011-2012 podwaliną i zalążkiem budowy oraz późniejszego powołania nowej Grupy Motocyklowej. 

W dniu 25 stycznia 2013 roku Małopolska Grupa Motocyklowa UNLIMITED RIDERS, decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa, została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń pod pozycją 1/2013.

Od tego dnia jesteśmy oficjalnie działającą grupą. Jako "UNLIMITED RIDERS" (JEŹDŹCY BEZ GRANIC), pragniemy być grupą promującą idee ruchu motocyklowego.
W wyniku nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach oraz zmianie statusu, dokonaliśmy ponownej weryfikacji danych i wpisu do ewidencji stowarzyszeń.

Pismem Prezydenta m. Tarnowa z dnia 14 lutego 2018 roku, otrzymaliśmy potwierdzenie decyzji o dokonaniu wpisu.

W naszej działalności jest miejsce dla każdego, kto łączy swoje pasje z motocyklem i ruchem motocyklowym. Rozszerzamy swoje zainteresowania o zagraniczną turystykę motocyklową, a dobrą okazją do tego są grupowe wyjazdy krajoznawcze poza granice Polski.

Sezon zaczynamy i kończymy kilkudniowymi cyklicznymi wyjazdami w różne okolice naszego kraju.

Na co dzień możesz nas spotkać w miejscach stałych zbiórek członków grupy, gdzie można spędzić czas w naszym gronie i pogadać o pasji, która nas łączy.
Jeśli pragniesz do nas dołączyć, skontaktuj się mailowo, lub bezpośrednio z Przedstawicielem Grupy. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz w zakładce "Kontakt".

Z całą pewnością w naszej grupie jest miejsce także i dla Ciebie.